Παρατηρητήριο Αποφοίτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Το ίδρυμα έχει έδρα την Πάτρα και συνίσταται από τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13) τμήματα.